Sæt fokus på ledelse (foto hansentoft.dk)

Sæt fokus på ledelse (foto hansentoft.dk)

Ledelsesudvikling styrker kompetencer og giver mening. Med den rette form for ledelsesudvikling bliver virksomheden skabt i den forstand, at dens udvikling bæres i kraft af en form for produktiv udvikling af de nuværende strukturer.

Resultatets perspektiv

Det handler ikke kun om at kunne arbejde for nuet. Det handler om at kunne være produktiv i sådan en forstand, at man kan se, at de resultater og de metoder, man arbejder med, giver mening i det lange løb. Ved at arbejde sådan kommer man også i en dybere kontakt med de mere meningsfulde sider af tilværelsen. Det vil altså sige, at man kommer i kontakt med metoder og muligheder, der giver mening som sådan, fordi de er blevet udviklet i forhold til netop denne virksomheds egne krav og fordringer på strukturer. Ledelsesstrukturer kan altid forbedres og effektiviseres. Det altid muligt at forbedre noget i forhold til den daglige ledelse. Denne forbedring kan netop tage sig ud i forholdet imellem ledelse og arbejdsudførelse:

Den åbne ledelse

Altså i selve kommunikationen imellem hoved og krop i en virksomhed. De moderne metoder indenfor ledelse fordrer en form for nivellering imellem hierarkierne. Alt kan for så vidt diskuteres og tages op. Det kan være ganske fornuftigt. Det handler om at benytte sig af denne mulighed på en måde, der er hensigtsmæssig i forhold til produktiviteten. Det skal altså siges, at der skal skabes metoder og muligheder, der gør det muligt at kunne overveje de forskellige løsninger konstruktivt. Her handler det om kommunikationen internt i virksomheden. Ligesom det også handler om som ledelse at kunne udstikke nogle ledende visioner for den daglige drift. Disse ledende visioner skal kunne mærkesætte, hvorom det hele egentlig drejer sig. De ledende visioner skal kunne skabe rammesættende værdier, der tillader et væld af mening og spænding.

Læs meget mere om ledelsesudvikling hos Hansen Toft

 

Se flere af vores indlæg om ledelsesudvikling:

Ledelse udvikling – ledelsesudvikling rodfæstet i virksomheden

God ledelsesudvikling får dig derhen, du gerne vil

Share

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *